Enostaven položaj stola

Opredelitev

Opredelitev - Kaj pomenikaj pomeni hme

Kinkly razloži