Ni priloženih strun (NSA)

Opredelitev

Opredelitev - Kaj pomeni Ni priloženih strun (NSA)

Besedna zveza brez priloženih nizov se ponavadi uporablja za opis priložnosti ali ponudbe, pri kateri ni nobenih pogojev ali omejitev. Pogosto se uporablja za opis spolnih odnosov med dvema ali več posamezniki. Besedno zvezo lahko uporabite za opisovanje spolnih uslug, ponujenih brez pogojev ali pogojev, ali pa se nanašajo na status razmerja med posamezniki. Besedna zveza se včasih uporablja zamenljivo in se nanaša na posameznike v odprtem odnosu. Vendar je treba opozoriti, da so v odprtem razmerju pogosto različni vidiki in dinamika kot tisti, ki so v razmerju med NSA. Običajno razmerje NSA pomeni, da ni čustvene navezanosti ali zavezanosti. V odprtem odnosu morda ne bo tako.

bdsm izmenjava moči