Service Top

Opredelitev

Opredelitev - Kaj pomeni Service Top mean?Servisni vrh je izraz BDSM, ki se nanaša na podrejenega, ki uživa prelivanje v skladu z željami partnerja. Ta oseba je aktivna oseba, ki dejavnosti in tehnike uporablja pri partnerju, vendar namesto da bi dominirala nad partnerjem, uresničuje njegove partnerjeve želje.

Nekateri BDSM zavezniki vrnitve v vrhove storitev, ker niso ohranili tradicionalne dinamike odnosov v BDSM.Kinkly razloži Service TopVečina profesionalnih prevladujočih velja za storitvene vrhove, kadar sodelujejo v scenarijih „plačaj za igro“, vendar pa se lahko tudi neprofesionalni prevladujoči ukvarjajo s prelivanjem storitev tako za uživanje dna kot za svoje. Dopolnitev storitev se lahko opravi tudi v okviru usposabljanja podrejenega s strani prevladujočega.

V večini primerov se izraz na spreten način uporablja za označevanje osebe, ki se identificira kot prevladujoča in še vedno dovoljuje podrejenemu, da narekuje, kaj se bo ali ne bo dogajalo v prizoru. To se zgodi, ko tistim, ki se identificirajo kot prevladujoči, primanjkuje poguma, samozavesti ali prepričanja vase ali v odnos, da bi vprašali, kaj hočejo, ali celo zahtevajo ali pričakujejo vzajemnost na prizorišču.